Bảng Giá Tham Khảo
Dự 
Kiến Ngân Sách

Trò chơi setup doanh nghiệp là một trò chơi thú vị & dài hạn. Motila biết rằng, dù công việc có cần thiết đến mấy thì việc dự kiến ngân sách cũng rất quan trọng khi triển khai một dự án, hạng mục. Vì thế, chúng tôi đề xuất các hạng mục và ngân sách dự kiến theo 4 cấp độ phát triển của hầu hết doanh nghiệp, từ lúc khởi nghiệp cho tới lúc được giải phóng khỏi doanh nghiệp, để Quý khách có một cái nhìn rõ ràng trước khi đầu tư triển khai dự án & cùng Motila chơi trò chơi xây dựng doanh nghiệp của bạn.    

cấp độ 1
định nghĩa rành mạch

Đối tượng: Doanh nghiệp khởi nghiệp

Quy mô: 5 - 8 nhân sự

Thâm niên: 1 - 3 năm

Lợi nhuận: Chưa có hoặc lỗ ròng

Am hiểu: Lần đầu tìm hiểu Marketing & chuyển đổi số


Vấn đề chung:

• Khủng hoảng truyền thông nội bộ, khách hàng & đối tác

• Thông tin hỗn loạn thiếu chuẩn mực & nhất quán

• Tính nhận diện thương hiệu với thị trường thấp, mờ nhạt


Hạng mục đề xuất:

Dịch vụ website
Website thông tin
 
7.000.000 VNĐ
Ấn phẩm
HSNL, Catalogue
 
20.000.000 VNĐ
 
Thương hiệu
Logo, namecard, email sign, letter head, phong bì
 
10.000.000 VNĐ
 
Đồng bộ
Domain, Hosting, SSL
 
4.000.000 VNĐ
 
Tổng ngân sách dự kiến
41.000.000 VNĐ
Thời gian triển khai dự kiến: 30 ngày
cấp độ 2
Xây dựng lối đi riêng

Đối tượng: Doanh nghiệp hướng tới thị trường ngách

Quy mô: 8 - 15 nhân sự

Thâm niên: 3 - 5 năm

Lợi nhuận: Cân bằng thu chi

Am hiểu: Đã hiểu marketing & chuyển đổi số


Vấn đề chung:

• Khủng hoảng truyền thông nội bộ & tương tác giao dịch với khách hàng

• Hỗn loạn quản lý khách hàng, đơn hàng & chăm sóc khách hàng

• Tính nhận diện thương hiệu với thị trường thấp, mờ nhạt


Hạng mục đề xuất:

Website
Website ứng dụng
 
20.000.000 VNĐ
Ấn phẩm
HSNL, Brochure, Catalogue...
 
30.000.000 VNĐ
 
Thương hiệu
Logo, namecard, email sign, letter head, phong bì, đồng phục, bìa kẹp folder...
 
15.000.000 VNĐ
 
Xây dựng nội dung
Viết bài, chụp hình, dựng hình 2D/3D minh họa...
 
30.000.000 VNĐ
In ấn
In ấn chất lượng phổ thông
 
30.000.000 VNĐ
Dịch vụ lưu trữ & đồng bộ
Domain, Cloud VPS, Chứng chỉ SSL
 
5.000.000 VNĐ
 
Tổng ngân sách dự kiến
130.000.000 VNĐ
Thời gian triển khai dự kiến: 45 ngày
cấp độ 3
Cài đặt doanh nghiệp tự hành

Đối tượng: Doanh nghiệp hướng tới quản lý tự động

Quy mô: 15 - 25 nhân sự

Thâm niên: 5 - 10 năm

Lợi nhuận: Lãi ròng 15%

Am hiểu: Rất am hiểu Marketing & chuyển đổi số


Vấn đề chung:

• Khủng hoảng truyền thông nội bộ, khách hàng & đối tác

• Khủng hoảng tiếp nhận thông tin mua hàng từ khách hàng & báo cáo các thông tin cho khách hàng giám sát đơn hàng

• Khủng hoảng quy trình vận hành 3 bên: khách hàng, đối tác & nội bộ

• Khủng hoảng kiến thức giải pháp sản phẩm/dịch vụ cho nội bộ, khách hàng & đối tác


Hạng mục đề xuất:

Website
Website siêu ứng dụng & Customer ID
 
100.000.000 VNĐ
Ứng dụng di động
Ứng dụng di động cho Khách hàng & quản lý nội bộ (Customer ID & CRM)
 
100.000.000 VNĐ
Chuyển đổi số
Quản lý khách hàng, đơn hàng & tổng thể (CRM)
100.000.000 VNĐ
Ấn phẩm
Hồ sơ năng lực, Brochure hoặc Catalogue
 
80.000.000 VNĐ
 
Xây dựng nội dung
Viết bài, chụp hình, dựng hình 2D/3D minh họa
 
50.000.000 VNĐ

In ấn
In ấn chất lượng cao

50.000.000 VNĐ

Lưu trữ & đồng bộ
Domain, Cloud VPS, Chứng chỉ SSL

6.000.000 VNĐ
 
Tổng ngân sách dự kiến
486.000.000 VNĐ
Thời gian triển khai dự kiến: 90 ngày
Cấp độ 4
Giải phóng lãnh đạo

Đối tượng: Doanh nghiệp chuyển giao cho thế hệ kế nhiệm hoặc sử dụng CEO thuê ngoài, bán cho các nhà đầu tư hoặc niêm yết trên sàn chứng khoán.

Quy mô: 25 - > 35 nhân sự 

Thâm niên: > 10 năm

Lợi nhuận: Lãi ròng > 30%

Am hiểu: Siêu am hiểu Marketing & chuyển đổi số


Vấn đề chung:

• Khủng hoảng truyền thông nội bộ, khách hàng & đối tác

• Khủng hoảng tiếp nhận thông tin mua hàng từ khách hàng & báo cáo các thông tin cho khách hàng giám sát đơn hàng

• Khủng hoảng quy trình vận hành 3 bên: khách hàng, đối tác & nội bộ

• Khủng hoảng kiến thức giải pháp sản phẩm/dịch vụ cho nội bộ, khách hàng & đối tác


Hạng mục đề xuất:

Website
Website siêu ứng dụng & Customer ID
 
100.000.000 VNĐ
Ứng dụng di động
Ứng dụng di động cho Khách hàng & quản lý nội bộ (Customer ID & CRM)
 
200.000.000 VNĐ
Chuyển đổi số
Quản lý khách hàng, đơn hàng & tổng thể (CRM)
500.000.000 VNĐ
Ấn phẩm
Hồ sơ năng lực, Brochure hoặc Catalogue
 
100.000.000 VNĐ
 
Xây dựng nội dung
Viết bài, chụp hình, dựng hình 2D/3D minh họa
 
100.000.000 VNĐ

In ấn
In ấn chất lượng cao

100.000.000 VNĐ
Lưu trữ & đồng bộ
Domain, Cloud VPS, Chứng chỉ SSL, Email server
 
20.000.000 VNĐ
 
Tổng ngân sách dự kiến
1.120.000.000 VNĐ
Thời gian triển khai dự kiến: 180 ngày
VN | EN
Hotline: 0931 823 889